Ерих Кестнер

поезия

Литературен клуб | страницата на преводача | „Усмивката на Мона Лиза“

 

 

ЕДНА МАЙКА СИ ПРАВИ РАВНОСМЕТКА

 

Ерих Кестнер

 

Превод от немски: Венцеслав Константинов

 

   

  Не пише моят син, защо, не знам.
  Писмото за Великден бе последно.
  За мен си спомнял с радост, казва там,
  и ме обичал много, извънредно.

   

  Откак бях с него, дните все броя -
  година и половина вече става.
  Понякога край релсите стоя,
  щом за Берлин - той там е - влак минава.

   

  Веднъж дори си купих и билет,
  насмалко за Берлин да отпътувам!
  Но след това отново чаках ред,
  билета върнах - где ще пренощувам?

   

  Любима имал, даже бил сгоден.
  Очаквам снимката й със тревога.
  Ще викне ли на сватбата и мен?
  Възглавка да им избродирам мога.

   

  Не зная тя харесва ли везма...
  И люби ли го, както той жадува?
  Понякога се чувствам тъй сама.
  Нима по-нежен син не съществува?

   

  А хубаво живеехме си двама! -
  В един дом... И в един и същи град.
  Вън свири влакът... Сън за мене няма.
  Дали синът ми кашля в този хлад?

   

  Остави ми той детските обуща.
  Голям е днес и опустя домът.
  Седя и мъката не ме напуща.
  Защо децата трябва да растат?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 07. януари 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]