Курт Тухолски

поезия

Литературен клуб | страницата на преводача | „Усмивката на Мона Лиза“

 

 

ЦЯЛ СВЯТ ТЪРСИ

 

Курт Тухолски

 

Превод от немски: Венцеслав Константинов

 

  На Уолт Уитман

   

   

  Видени отгоре, нещата изглеждат приблизително тъй:

   

        Всички обикалят един покрай друг и търсят.

   

  Храна.
  Мечката броди нощем в гората и ръмжи,
        понеже е гладна -
  тя търси пчелна хралупа или нещо друго, за да издуе
  своето сланинесто рухо;
  безработният раздипля с треперещи от студ ръце
        скъсано парче вестник - може би вътре има
        нахапана кифла?

   

  Японецът учтиво се оригва и взима още една изящна
        купичка ориз - търси с очи по-малко красивата,
        понеже е добре възпитан;
  кърмачето блъска нетърпеливо по майчината гръд.

   

  Любов.
  Банковият прокурист цели два часа дърдори за Пикасо
        и въобще за модерно изкуство - при това я съблича
        с поглед;
  фелдфебели бъркат под полите на селското момиче;
  един господин с намигане пита портиера в хотела
        къде може човек тук да чукне нещо;
  швестер търси друг швестер;
  копнеещата учителка определя на своя междувременно
        порасъл ученик час за вторник вечер;
  танцьорката хвърля по време на танца особени погледи
  в ложата, където сияе накитената с бижута съпруга
        на едрия търговец;
  Ханс търси Грете;
  глупчо, канарчето, възбудено скача по пръчката и бие
        с малките си крилца, вече не издържа.

   

  Пари.
  Милиони се стичат в града сутрин от сивите, опушени
  гари на предградията, краката им се тътрят, облак
        от човешки изпарения тегне над тях;
  приятели предават приятелите си, докато те търсят;
  пенсионерът разгръща списъка на печалбите;
  просякът търси някого, който да му повярва, че е сляп;
  картоиграчи, полубезумни, търсят да уредят някакъв заем;
  банкерът търси чужди пари.

   

  Всички търсят.

   

  Търкулналата се от стола монета и падащият самолет
        търсят земята - любимата гравитация!
  Един човек търси кучето си и то него;
  майка ми търси своето калъфче с ключове;
  семейства търсят квартира;
  един отчаян търси причината, задето живее на този свят.

   

  Видени отгоре, нещата изглеждат приблизително тъй:

   

  Никой няма това, което всъщност му е нужно.

   

  Цял свят търси.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

предишно стихотворение | следващо стихотворение

 

Електронна публикация на 07. януари 2014 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]