Ерих Кестнер, Курт Тухолски

поезия

Литературен клуб | страницата на Венцеслав Константинов | азбучен каталог

УСМИВКАТА НА МОНА ЛИЗА

 

Поезия от Ерих Кестнер и Курт Тухолски

 

 

 

Подбор и превод: Венцеслав Константинов

 

Електронна публикация на 07. януари 2014 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]