Пейчо Кънев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Излагане на причините

 

Пейчо Кънев

 

 

Не ме интересуват алегориите
или метафорите,
не са ми интересни изкуството
на поезията или
силата на езика.
Интересуват ме неща, които горят,
жадувам очите на хищниците,
обожавам как ножът разрязва плътта,
вълнувам се от движенията на женското
тяло докато преминава по улицата.
Желая да разкъсам този момент
и всеки друг момент,
да обеля кожата,
да погледна отвътре,
да го държа в ръцете си.
Искам да си представя
какво Бог е мислил,
докато го е правил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 27. май 2010 г.
Публикация в кн. „Американски тетрадки“, П.Г. Кънев, Изд. „Ciela“, С., 2010 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]