Пейчо Кънев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Изстрел в Бруклин

 

Пейчо Кънев

 

 

Слънцето се изкачва.
Те са насядали по черните, ръждясали
противопожарни стълби и пушат трева.
Мокро пране и въздишки висят по жиците
като простреляни птици.
Никъде е навсякъде на това място.
Слънцето слиза.
Черните лица гледат нагоре
към дима, как се изнася към Манхатън.
Бутилка топла бира е всичко,
което могат да си позволят.
A нощта си навива мръсните ръкави,
пеейки глупави песни за успеха.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 24. ноември 2014 г.
Публикация в кн. „Уиски в тенекиена кутия“, Пейчо Кънев, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2013 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]