Пейчо Кънев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Пишейки стихове

 

Пейчо Кънев

 

 

Забивам този ръждив пирон
в разнебитената барака,

 

надявайки се поне малко
да я стегна,

 

и си помислих какъв глупак
съм, че го правя,

 

но все пак продължих
да размахвам чука.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 24. ноември 2014 г.
Публикация в кн. „Уиски в тенекиена кутия“, Пейчо Кънев, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2013 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]