Пейчо Кънев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Мистицизъм за начинаещи

 

Пейчо Кънев

 

 

Съществува ад,
прошепна ми една сенчеста фигура на улицата
в сумрака
по време на вечерната ми разходка.

 

Ами тогава какво ще кажете за рай,
със сигурност трябва да съществува,
щом и ада го има?

 

Никой не ми отговори.
Небето потъмня и звездите се пръснаха по него.

 

Исках да го открия и да попитам още нещо,
но моят човек леко подръпна каишката и ние
тръгнахме в друга посока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 21. декември 2015 г.
Публикация в кн. „Живо месо“, Пейчо Кънев, Издателство за поезия „ДА“, С., 2015 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]