Пейчо Кънев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

Несигурност

 

Пейчо Кънев

 

 

Мътно осветена стая
с една трептяща свещ.

 

Малка статуетка на Буда
върху дебела книга с кръст на корицата.

 

Наполовина изпразнена бутилка под
наполовина изпразнено небе.

 

Не живот,
но нещо друго.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 21. декември 2015 г.
Публикация в кн. „Живо месо“, Пейчо Кънев, Издателство за поезия „ДА“, С., 2015 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]