МИНАХ АЗ ОТТУК

Минах аз оттук
Държавата приличаше
На някаква си
Нов по вид игра
Един обличаше
Друг събличаше
Живота
С празни имена
Да беше светлина
Едва проникнала
До мъртвите измамни сетива
Готов ли бях
Опитвах се да стигна
До горда всепоглъщаща вина
Минах аз оттук
Всичко ми изглеждаше
Тъй сякаш
Съм минавал сляп оттук
Прегърнах се
Чрез болката проглеждах
И нищо не оставих
В този смут
 
 

Марин Лазаров | Литературен клуб