ИЗГУБЕНО МОРЕ

Изгубено море.
В красива нощ
изплува сал
студен. И гол
на него
страдащо лежи
един човек –
това си ти.
Звездите сънни
в тази нощ
лудуват мокри.
Избират вожд.
И няма
кой да те спаси,
защото ти,
това си ти.
И тъй
се носи
до зори
далече тяло.
Салът спи.
И слънцето до вечерта
ще пее песен:
«Нани-на».
И няма
кой да те спаси.
За звезден вожд
избран си Ти.
 
 
 
 
 
 

Марин Лазаров | Литературен клуб