Людмила Миндова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Морски блус

 

 

Людмила Миндова

 

   

  Не знаеш точно часа, напразно е
  да налучкваш кога морето
  ще излезе на пръсти от пясъка,
  ще изпълни антрето
  или пода в хотелската стая,
  както сам посред нощ се събуждаш
  и в съня на съседна галактика
  се въртиш. И дали е илюзия,
  че леглото е лодка и вятърът
  в климатика наистина духа
  и развява попътно чаршафите,
  а ти търсиш пролука,
  както сам посред нощ се събуждаш
  без спасителен пояс в леглото,
  без да знаеш как точно да стигнеш
  утре сутрин от Загреб до Токио.
  А така ти се пуши неистово…
  Но не знаеш часа, нито мястото.
  Кой радар ще открие удавника,
  за цигара в отвъдното скочил,
  кой радар ще разказва насечено
  как ръце си размахвал окаяно,
  как напразно си викал задъхано,
  как си плакал отчаяно…
  Кой радар… И дали камериерката,
  както сутрин оправя чаршафите,
  за секунда поне ще се сепне…
  …………………………………
  И дали ако близне ръката си,
  нещо в нея случайно ще трепне.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 02. септември 2011 г.
Публикация в кн. „Блус по никое време“, Людмила Миндова, Изд. „Сиела“, София, 2010 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]