Людмила Миндова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Морето на думите

 

 

Людмила Миндова

 

   

  Друго някакво време под моста тече,
  друг живот мъртъвците живеят…
  Неразумните имат си свое море,
  към което се носят. Не смеят
  в него даже за малко да топнат
  и кутрето си вече избраните
  за разумни дела… Но че скокват,
  без изобщо да свалят сандалите,
  във водата и с обич отчаяна
  посинялото тяло прегръщат
  само тези, които пред смаяна,
  вечно жадна тълпа не обръщат
  своя поглед за бурни овации –
  знам това, но какво да разказвам…
  Всеки чувства различни вибрации
  на пръстта… Аз например нагазвам
  през съня си в морето на думите.
  Но приличие вече не спазвам –
  чисто гола се къпя в куршумите.

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 02. септември 2011 г.
Публикация в кн. „Блус по никое време“, Людмила Миндова, Изд. „Сиела“, София, 2010 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]