Людмила Миндова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | азбучен каталог

 

         Людмила Миндова е родена през 1974 г. в Русе. Завършила е Математическа гимназия в родния си град и Славянска филология в Софийския университет. Като докторант към Катедрата по славянски литератури на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2005 г. защитава дисертация върху хърватската барокова поетика и творчеството на Иван Гундулич (1589-1638). Литературоведските й интереси са в областта на барока и постмодернизма в балканистичен и славистичен контекст.
         През 2010 г. в Издателство „Сиела“ излиза стихосбирката й „Блус по никое време“.
         Преводач на художествена литература, досега в неин превод са публикувани книги на Данило Киш, Дубравка Угрешич, Симо Мраович, Йосип Ости и др.

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]