Мария Добчева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

 

НЕОБУЗДАНА МЕЛАНХОЛИЯ

 

Мария Добчева

 

 

 

Тъгите ни – глухонеми деви
отдавна изгубиха посоките,
скитат по автобусни спирки
като наркомани.
Впоследствие се унасят
една по една, тъгите ни
грохват на мокри пейки.
Срещу тях – светещи прозорци.

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. февруари 2014 г.

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]