Мария Василева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

...понякога

 

Мария Василева

 

 

 

понякога

 

ще се събуждаш трудно -
след тежки вечери и лоши сънища.
тогава ще оставяш утрото в ръцете ми
и денят ти с него също.

 

понякога

 

ще се прибираш разочарован
от хора и мечти.
ще ме гледаш уморено
а целувките ми ще са нежелани.
ще искаш да не питам нищо
и да си мълчим.

 

тогава, знай,
ще сменям името си на търпение
и ще ставам цялата – разбиране!

 

понякога

 

понякога

 

понякога

 

ще те обичам още повече.

 

не защото ще е по-трудно
а защото ще е по-истинско.

 

другото е лесно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. септември 2011 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]