Мая Кисьова

поезия, проза, театрална критика

Литературен клуб | съвременна българска литература | театър

 

Мая Кисьова

         МАЯ КИСЬОВА (1964) е професионална актриса (НАТФИЗ’1997) с филологическо (ВТУ”Св. св. Кирил и Методий”’1988), режисьорско (НАТФИЗ’1999) и театроведско (НАТФИЗ’2006) образование, с две магистърски степени.
         Отличник на комитета за култура (1989), номинация "К. Кисимов" за млада актриса (1995), номинация "Нова българска драма"(2004); с над 25 роли в театъра и киното и над 35 публикации в специализирани български и чужди издания за театър.
         Автор на стихосбирките "39 спирки по пътя" (2003) и "Три луни" (2008), книгата "Словесни репетиции” (2008), монографията "Исторически аспекти на релацията "актьор-драматург" (2009), "еМорфей. Пет пиеси и един актьорски дневник" (2013).
         Член на САБ.

 

 

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]