Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Срещи насън"

 

Чуваш ли ме?

 

Миа Николова

 

 

- Хей, там ли си? Чуваш ли ме?...
Викане напразно.
Сега се чувствам сама
на откъснал се от Земята
космически кораб, бродещ из бездната
на Интернет.
А кога ли ще се приземи отново?
Без връзка.
Тихо.
Студ свиреп.
Докога?

 

Аз усещам, че си там, от другата страна и
моите литнали мисли те стигат.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2003 г.

г1998-2003 г. Литературен клуб. Всички права запазени!