Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Срещи насън"

 

В ПОМИСЛИТЕ СИ

 

Миа Николова

 

 

един за друг
догонваме мечтите си,
а когато ни е студено
се стопляме със смях.

 

Отчупих една частица
от моите блянове.
Ако ти харесва,
ще ти подаря всичките,
ще повдигна лекичко
единия крайчец на морето
и после другия, и третия...
ще ги завържа на вързопче,
за да не се изгубят
в дъха на Вселената.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. юни 2003 г.

г1998-2003 г. Литературен клуб. Всички права запазени!