Даниела Михалева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Даниела Михалева

 

 

 

и твоето лице ще изчезне
заоблените краища на гумата
поглъщат всички видения
изтривах те
и събирах трохите в шепа
молех се да не се събудиш
рисувах те без цвят
от ревност само
сляп и гол
рисувах те лошо
никой да не те познае
освен мен
но и аз ще изчезна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 04. юни 2010 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]