Мила Страшимирова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

МОЕТО КЛОЗЕТЧЕ

 

 

Моето клозетче -
Там са сътворени
Не една и две поеми.
Там и философстване
и размисли фатални
съм провеждала
сама със себе си.
Моето клозетче -
място на Силата,
където се е родила Годзилата
на моята самота.

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 05. ноември 2002 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!