Милена Иванова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

***

 

Милена Иванова

 

 

Има жени, на които подхожда една фраза:
а ние сме само пепел от нощ.
Те самите са пепел от нощ
и обсебват всичко около тях,
полепвайки по гърлата -
горчиви на вкус,
но приятни на пипане.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. август 2003 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]