Милена Иванова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

***

 

Милена Иванова

 

 

И з х о д а
на костенурката
от старата коруба,
или на охлюва
от пропуканата
черупка,

 

на червея
от древното убежище в земята

 

е като движението
на ръката му,
когато от
джоба я изважда,
за да ми я подаде
и, за да задържи
дланта ми в своята -

 

движение, което
убива бъдещето предварително
и се изплъзва
като земноводно,
и не съществува
извън началото си,

 

и е невъзможно -

 

защото лъже.

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. август 2003 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]