Милена Иванова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

ПОСЛЕДЕН ДЪХ

 

Милена Иванова

 

 

Сред двореца от камъни,
сред стаите, разкошно украсени
с каменни фрески, със сводове, арки,
колоните, увенчани
със строги капители,
каменните статуи по балюстрадите,
фризовете по балконите и
перилата на голямото парадно стълбище,
в стаята под стълбите,
издълбана в скалата - дълбоко
до сърцето на смълчаното море
се хранят принцовете
в каменни чинии,
изваяни със неми риби
и съвсем безмълвни пръски пяна

 

и вслушват се за времето,
когато да преглътнат.

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 05. септември 2003 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]