Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Незададените въпроси

 

Яна Монева

 

се завързват на възел.
Стискат
колебливите отговори
както панделка на букет
от живи цветя

 

понякога преди среща
мъжете си ги слагат
като вратовръзка

 

а жените прокарват пръсти по тях
и си играят…

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]