Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Яна Монева

 

Има

 

толкова
начини да объркаш
някого,

 

да пуснеш
в него бримка -
надолу

 

- докато -

 

събуваш
или
обуваш
тънките
копринени
чорапи
на
доверието,

 

с изтегляне.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]