Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ЧАЙ

 

Яна Монева

 

Красивият звук на
стария
порцеланов
сервиз за чай...

 

Аромата на припомненото
очакване
за гости и разговори,
които са като
бучки захар с различна форма.

 

После
светлината влиза,
процеждащо
наднича
и

 

потъва в лъжичката,
която ръката на госта
оставя до чашата
от

 

стария
порцеланов
сервиз за чай...

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]