Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

За самотата и писането

 

Яна Монева

 

Стаята като писане.
Писането като обитаване
и оглеждане на самотата.

 

Самотата като писане,
в ъгъла на Света.

 

Оставането със себе си
като уговорена среща.

 

Писането е ъгъл.

 

Самотата е ъгъл.

 

Светът е ъгъл

 

и всеки ъгъл
е част от стаята
и обитаването.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]