Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

СРЕД ЗАЧЕВАЩИТЕ НОЩИ

 

Яна Монева

 

Изрязаната утроба на залеза
ме доноси
Родих се за да те срещна
на ръба на усещането,
че всички ще останем безименни,
когато се определим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]