Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

На границата на болката

 

Яна Монева

 

стоят
напукани думи,
като бодлива тел,
под която трябва да минеш.

 

На границата на болката

 

от приятелите
остават значимите,
от мечти
остават конкретните.

 

На границата -
болката е сграбчваща
хваща те и те пуска
в някое откровение -

 

като звук
от една нота
изсвирена
върху бодлива тел.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]