Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ЗАВРЪЩАНЕ

 

Яна Монева

 

Аз знам ще дойдеш
и ще ме намериш,
загледана в зеленото на лятото
изпрела мислите си във дантели
навила на кълбета всички облаци
в градината засяла слънчогледи.

 

Ще минеш през дъжда, ще ме прегърнеш
и няма да си кажем нищо с думи.
Ще ми простиш.Ще ти простя. -
Ще се завърнем
към себе си -
видели,
че сме
други.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]