Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Яна Монева

 

Мълчанието ми

 

е онова поле -

 

          магнитно,
като във вълшебен сън.

 

А думите са шарени игли,
които взимам за да си тропосам
          подгъва
на светлото великодушие за утре.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]