Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Несигурността

 

Яна Монева

 

 

е жена

 

на средна възраст.

 

Познавам я.

 

Малко преди да завали

 

излиза

 

за да събере ...

 

 

 

дрехите от простора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 10. януари 2009 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]