Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Миниатюра

 

Яна Монева

 

 

Има такива дни,
в които се усещам
бавна и вкостеняла,
като костенурка
-мислеше тя
и
подреждаше
прибори по масата. -
Годините,
сякаш забавят
движенията ни,
черупката,
зад която гледам другите
става все по-твърда -

 

ножа стои винаги от дясно,

 

а отвътре
крехкостта е толкова тънка,
че може да я пропука една дума -
поставяше

 

вилицата от другата страна,
а...

 

посредата –

 

старите,
семейни,
порцеланови прибори

 

отразяваха лицето й...

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 10. януари 2009 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]