Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

За срещите

 

Яна Монева

 

които водят след себе си други -
пътуваща,
като накъсана линия,

 

за тези срещи
които са Големи

 

като пристигане -

 

тръгвам сега....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]