Яна Монева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Невъзможно

 

Яна Монева

 

като
камбана във вода,
която иска да бъде чута
Миналото ми без език
е звук, който се лута.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]