Мария Сердарева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

 

 

Забравил си при мене част от сянката си
и градус от усмивката,
и мярката за нежност
и дясното крило
и как обичаш
и как си жив.

 

Вземи си ги - без тях изглеждаш неестествено -
като небе със липсващи съзвездия
като око без пламъче
като акорд без ехо
като любов без мен
науж щастлив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]