Невена Борисова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

МОНОЛОГ ПОД НЕБЕ

 

Невена Борисова

 

Първа награда за стихотворение на
Националния студентски конкурс на Фондация „Св. Климент Охридски“ - 2012!

 

 

 

    Аз крия погледа си.
    Увивам го като папирус във палтото.
    Защо му е на някого да знае за тъгите ми,
    утаяващи се в езеро и устремени
    към несъществуващото дъно.
    С небето сме във хладни отношения,
    изпраща ми светкавици понякога,
    прижуря над главата ми и одимява я
    с дъжда си заядлив.
    Нещастията, казваше ми някой близък,
    са тъй типични за света,
    и Бог понякога ни изоставял.
    А след като понякога го няма, има ли го,
    питам аз и ме поглежда укорително тълпа свещеници.
    Ще почнат да ме уверяват те и да треперят
    над думите ми като над детенце уродливо.
    Ще казват те,
    че всичко има смисъл, и скръбта,
    обагрените копия на суети и власт
    и вилите настръхнали на бедността.
    Аз пия днес за обясненията,
    затуй, че болни сме и няма лек.
    И лутам се из улиците пещери -
    напомням прилеп, искащ да е гълъб.
    С дъха си заскрежен аз търся
    да промълви къпина,
    да светне някоя звезда над мен,
    или усмивка
    снизходителна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 16. август 2012 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]