Никола Гигов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Гледай тъжните кервани

 

 

Гледай тъжните кервани
и сиротните бохчи.
Бежанци: подвижни рани.
И от гледката
                              горчи.

 

Всичко им затриха,
                              всичко.
Носят Ада във гърди.
Те със горести се кичат -
с огърлици от беди.

 

Скърца спица,
                              стене старец -
плачат малките деца.
Слънце в залеза догаря -
омрачнелите лица.

 

Кой ли знае де отиват:
виж как чезнат във нощта.
И звездите са горчиви,
и жалобна песента.

 

Песни ли са или рани?
Скръб от залеза вали.
Гледай тъжните кервани.
И за тях се
помоли.

 

 

 

---

Авторът е бежанец от Западните покрайнини.


 
 

©1998-2019 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]