Никола Петров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Снежната принцеса

 

Никола Петров

 

 

Живее в стая с тежка тишина
и меки балдахини
               прозене ли се тихичко
               ще сепне и самата зима
косата й – изпредена от най-перфиден паяк
и на всеки косъм е увиснал някой клетник
наумил си да достигне кулата
но достатъчно е тънка паяжината
за да ни изпусне всички в рова
а пък тя
приседнала и все така се реши
реши
взряла лекичко учуден поглед в огледалото
устичката й
ей сега ще се разтвори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 14. февруари 2010 г.
©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]