Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

КЛЮЧЪТ

 

Рада Панчовска

 

 

Когато се затворят всичките врати, освен онази,
през която не се излиза.
Затваряш се и ти отвътре в себе си и драскаш
по стените си нагоре,
докато усетиш, че посоките са равноправни
и ти си в центъра им.
И държиш в ръцете си ключа на всичките ключалки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2004 г.
Публикация в кн. "Анонимният успех", Рада Панчовска, Изд. "Стигмати", С., 2001, ред. Малина Томова
г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]