Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

НАМЕСАТА

 

Рада Панчовска

 

 

Лека тръпка те обзема с мисълта да си един.
Да си с гръб към обществото, да си си родина.
Привлекателно е да си този, който е против.
Но дори застилан с рози, твоят път си е трънлив.

 

Не лежи на свойте рани, много важно, че си бит.
И от твоята обида полза да остане.
Искал си човек да станеш, а не просто победител.
Значи ти си се намесил в бъдещето на света.

 

Не е важно колко даваш, ако всичко си отдал.
Твоя работа е даже да си талантлив и смел.
Но което си спестяваш, залъка ти то вгорчава.
Равнодушен си, тогава си живял така, без цел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2004 г.
Публикация в кн. "Анонимният успех", Рада Панчовска, Изд. "Стигмати", С., 2001, ред. Малина Томова
г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]