Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

ПО ПЪТЯ

 

Рада Панчовска

 

 

Неяснотата на живота е озадачаваща.
Достъпното на сетивата изкушава да замести
цялото, все по-успешно.
Удобството, което си създава, сред излишъка,
предлаган от вселената за лукс,
е бляскавата опаковка, на която е съгласен,
                                         само да не мисли.

 

Рекламата с понятните си цели - стоката,
която може да се пипне - гледа отвисоко
на въпросите без отговор.
Уютът на предметите придава поносимост
на живота. Всяка придобивка стъква
гърло на вулкан, такова облекчение, призивна
                                         песен на сирени.

 

Умонепостижим, суетно се предлага видимият
свят, безпомощно разстила пухкаво килимче
пред стълпените нозе.
Но пътят често е внезапен отвор сред корицата
от всекидневие, което се разпуква
в бездънни кратери към други светове,
                                         пределно горни.

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2004 г.
Публикация в кн. "Анонимният успех", Рада Панчовска, Изд. "Стигмати", С., 2001, ред. Малина Томова
г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]