Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

ПОЕТИЧЕСКО ИЗКУСТВО

 

Рада Панчовска

 

 

Не държа само на формата, нито на съдържанието.
В изкуството ме вълнува основното чувство,
тоест начина, по който са съчетани.

 

Предпочитам да кажа по-малко, отколкото повече.
Да не надвиквам себе си до отчаяние.
Което имам на ум да блесне като естествен извод.

 

Не описвам живота, а отношението си
към променящия се облик, който взема с времето.
И бременното с бъдеще разбира от похвала.

 

Опитвам се да видя свой света. И цялостен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. юни 2004 г.
Публикация в кн. "50 стихотворения", Рада Панчовска, Изд. "Стигмати", С., 2001, ред. Малина Томова
г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]