Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

ТЪНКОСТИТЕ НА ДОБРИЯ ВКУС

 

Рада Панчовска

 

 

Колко върхови усилия се искат,
воля и самоотричания и смиреност,
за изисканата сдържаност на само ред.

 

(Да, де, епитет до епитет.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. юни 2004 г.
Публикация в кн. "Анонимният успех", Рада Панчовска, Изд. "Стигмати", С., 2001, ред. Малина Томова
г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]