Георги Рупчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ОКОЛО ДЪНОТО

 

 

На Деян

 

 

Да се спуснеш на тъмното дъно,
изковано от каменна памет,
там, където преплитат се сънно
котви в свойте следи и припламват,

 

там, където извиват се сини
или тъмнозелени телата.
Онемели, но живи и силни,
те все търсят потънало злато.

 

Колко века будува водата,
преминава над пясъка, носи
пясък и заличава гнездата
на металните твои въпроси?

 

Анонимна вода, натъжила
и най-дръзките ти капитани.
Долу, в нея е златната жила,
а по дъното - само останки.

 

Там - сред пясъчните катакомби -
не ти трябват ни ром, ни сухари.
Само смелост ти трябва да помниш,
че под всяко море спи Сахара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]