Георги Рупчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ПРИВЛИЧАНЕ

 

 

От жега премаляла, земята се отдръпна,
морето се сгъстяваше, навлязохме навътре.
Красиви риби и медузи спотаени
клатушкаше мъглата със пипала червени,
небето се издигаше пред нас - безцветно и богато,
моторът спря,
моторът спря и ни обхвана тишината.
Растеше заранта във мускулите вплетена,
забила нокти в гърбовете ни,
в ушите ни бучеше, притискаше гърдите
и ние съхнехме - самотни и честити...

 

Приятелят ми после се просна на дъските,
закрил с ръка очи, той стана недействителен,
подадох му цигара, лежахме мокри още,
лежахме сухоземни, позагорели, кльощави,
димяхме в маранята, в паянтовата лодка
и плюехме в морето, разплуло се наоколо,
в горещината между нас вибрираше неясно
една полуусещана опасност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронно издание и виртуална библиотека]