Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

свободно падане

 

Стефан Иванов

 

 

сънувах че те каня на виенско колело
високо над земята
ти ми каза че имаш любовник
с чисто име
това трябвало да ми е ясно

 

аз казах
чистият и ясният си има приятелка

 

ти каза
да
това съм аз
просто като съм с него
ставам друга

 

започнах да късам и да хвърлям
захарен памук

 

на земята
деца
каквито никога няма да имаме
го хващаха
за да изчезне безследно
зад малките им беззащитни усмивки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]