Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

новогодишна картичка

 

Стефан Иванов

 

 

пожелавам ти
да си
подходящо облечена
съблечена
за човека
който искаш
да гледаш
да те гледа
без никой
да ви вижда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]