Мина Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

Мечтатели

 

Мина Стоянова

 

 

по масата - разпръсната тишина
по френски изживява момента
и го споделя с тях

 

улиците са бавни
закопчани от крачките им
щампирани ризи
на жълти листа

 

има нещо
в това отрязано дърво
говорят за него
или мълчат
с него

 

срещат се
около окото на поета
мечтатели

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. ноември 2008 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]