Мина Стоянова

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | азбучен каталог

 

Изкъпване

 

Мина Стоянова

 

 

стоя под душа
и мокрите мисли се разливат на срички
пи ша пи ша пи ша пи ша
докато парата
докато струята
докато стаята
се изплъзва
нареждам тялото си в текст
и мокрите коси и очи се разливат на срички
па да па да па да па да
докато се разплаче
на смисли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. ноември 2008 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]